Архіви за місяць: Червень, 2016

Географія. 7 клас. Підручник
(Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник)

Географія : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Автори: Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник Переваги нового підручника: розрахований на будь-який рівень технічного оснащення освітнього процесу — від наявності тільки класної дошки до комп’ютера на робочому місці; надає широкі можливості для диференціації та індивідуалізації навчання; має чітку структуру, що дозволяє здійснити єдину технологію навчання …

Всесвітня історія. 7 клас. Підручник
(О. В. Гісем, О. О. Мартинюк)

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Автори: О. В. Гісем, О. О. Мартинюк Навчальний текст підручника за своєю структурою, обсягом і співвіднесеністю розділів відповідає затвердженій програмі. Він складається із шести розділів, кожний з яких, у свою чергу, поділений на чотири–шість параграфів, які, залежно від матеріалу, складаються з чотирьох–п’яти пунктів. Невід’ємною складовою структури …

Геометрія. 7 клас. підручник

Геометрія. 7 клас. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Автори: Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф. Сучасний підручник — гармонійне поєднання традиційних підходів до вивчення геометрії з новітніми ідеями викладання математики. Зміст підручника враховує специфіку першого року навчання геометрії як окремого предмета й містить обов’язковий навчальний матеріал. Структуру підручника уніфіковано таким …

Основи здоров’я. 7 клас. Підручник

Основи здоров’я. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Автор: Тагліна О. В. Підручник «Основи здоров’я» — це підручник-помічник, підручник-порадник, у якому учні знайдуть багато прикладів та ситуацій із життя однолітків. Цей підручник примусить дітей думати, міркувати, аналізувати, робити висновки. Підручник надає можливість: — організації різнорівневого навчання — самостійного опанування матеріалу — формування основних груп …

Литература. 7 класс. Учебник
(Т. В. Надозирная, Н. С. Полулях)

Интегрированный курс «Литература (русская и мировая)»: учебник для 7 класса общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. Авторы: Т. В. Надозирная, Н. С. Полулях Учебник создан коллективом авторов: доцентом кафедры истории русской литературы филологического факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Татьяной Владимировной Надозирной и кандидатом филологических наук Натальей Сергеевной Полулях. Сочетая научную, …