Питання з іноземних мов, що вас цікавили

З 28 березня по 7 квітня та з 25 квітня по 7 травня проводилися вебінари проекту Видавництва “Ранок” “Інтерактивна школа творчого вчителя”.

Ми вдячні вам за вашу участь у вебінарах, коментарі та запитання.

Як і обіцяли, публікуємо розгорнуті відповіді на ваші питання.


“Шановна Світлана Сергіївна! Роз’ясніть, будь ласка, яким чином ми отримаємо зошити для ДПА в 11 класі. Білети для ДПА у 9 класі складають самі вчителі? Дякую.”

Завдання для проведення атестації з іноземних мов у 9-х класах укладають учителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу. Завдання для проведення атестації мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України (рівень А2+ для загальноосвітніх навчальних закладів, рівень В1 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов), і складатися з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення). Ви можете скористатися посібниками видавництва «Ранок» для підготовки і проведення ДПА у 9 класі, які укладені відповідно до всіх вимог Міністерства освіти і науки України.

Що ж до ДПА з іноземних мов у 11 класах, в 2016 році згідно з наказом МОНУ від 16.09.2015 № 940 завдання для державної підсумкової атестації підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями (напр. для англійської мови матеріали підготовлені у співпраці з видавництвом «MM Publications»), і саме ці зарубіжні видавництва зобов’язалися безкоштовно доставити у всі школи запечатані тестові матеріали для проведення ДПА, по одному тестовому зошиту з бланками відповідей на кожного 11-класника. Тож, залишається лише дочекатися 20 травня, а перед тим краще все ж таки перевірити рівень підготовки своїх учнів, потренувавшись пройти з ними тести на тренажерах від зарубіжних видавництв: безкоштовний пробний тест на сайті МОНУ www.dpa2016.com.ua + тренувальні посібники (звертайтеся до видавництва «Ранок» – ми допоможемо Вам знайти потрібні посібники «MM Publications» для ефективної підготовки до ДПА 2016 в 11 класі!).

(Губарєва С.С.)

“Обсяг написання твору. Критерії оцинювання ЗНО?  Чи буде ЗНО з англійської мови обов’язковим?”

Якщо для ДПА в 11 класі обсяг письмового повідомлення: 50-80 слів (для загальноосвітніх навчальних закладів) / 80-100 слів (для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови), то під час проходження ЗНО – не менше 100 слів! Обов’язковим у 2016 році є складання ДПА з іноземної мови – для всіх загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня (20 травня), ІІ ступеня – за вибором навчального закладу; проходження ЗНО з іноземних мов у цьому році поки не є обов’язковим для всіх – лише для тих, кому це потрібно для вступу до конкретного інституту, де вимагається належний рівень володіння іноземною мовою (6-9 червня: англійська, німецька, французька, іспанська мови).

Детальніше (про критерії оцінювання, формат ЗНО 2016) див.: http://ru.osvita.ua/test/training/5048/

(Губарєва С.С.)

“ДПА у 9 класі, завдання та форма проведення?”

Державна підсумкова атестація з іноземних мов у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів проводиться лише у письмовій формі (наказ МОН України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році») і складається з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем. При цьому необхідно дотримуватися основних вимог щодо підготовки завдань, насамперед – відповідності завдань рівням, зазначеним у державних стандартах та навчальних програмах для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень А2+; для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов рівень В1. Матеріали повинні забезпечити виявлення рівня сформованості в учнів умінь за двома видами мовленнєвої діяльності (читання, письмо) та виявляти рівень володіння учнем (ученицею) іноземною мовою.

Вчитель формує завдання з трьох вищезазначених складових відповідного рівня відповідно до типу навчального закладу на окремому бланку. До матеріалів обов’язково включаються: текст для читання з одним післятекстовим завданням; текст із пропущеними словами на використання мови та одного завдання для написання письмового повідомлення. Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у класі. Кожен (кожна) учень (учениця) отримує окремий варіант. Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань. На виконання усіх завдань відводиться одна астрономічна година (60 хвилин). Ви можете скористатися посібниками видавництва «Ранок» для підготовки і проведення ДПА у 9 класі, які укладені відповідно до всіх вимог Міністерства освіти і науки України, і БЕЗКОШТОВНО скачати методичні рекомендації МОНУ, критерії оцінювання атестаційних завдань, бланки відповідей на сайті: www.e-ranok.com.ua.

(Губарєва С.С.)

“За якими посібниками варто готувати учнів до ЗНО з англійської мови? Чи доцільне використання таких книг, як Grammarway, Round-Up, FCE Practise Exam Paper, або краще послуговуватися українськими виданнями?”

Звичайно, вчитель має право на власний розсуд обирати для роботи навчальні посібники відповідно до потреб конкретних учнів, і лише вчитель знає справжній рівень підготовки кожного із своїх учнів, а отже і проблеми, які слід подолати спільними зусиллями. Сучасні українські видання, такі як посібники видавництва «Ранок» («Англійська мова / Німецька мова. 9 клас. Орієнтовні зразки екзаменаційних завдань для проведення ДПА», «Збірник тестових завдань з іноземних мов (англійська, німецька, французька) для проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів», «ЗНО 2016. Англійська мова. Ґрунтовна підготовка до ЗНО за 100 днів», «ЗНО 2016. Англійська мова. Типові тестові завдання», «ЗНО 2016. Англійська мова. Збірник типових тестових завдань»), не поступаються зарубіжним ні за типами завдань (Multiple Choice, True/False, Completing Gaps), ні за контентом (автентичні тексти, адаптовані під наших школярів і держстандарти), тож цілком здатні гідно підготувати як до ДПА, так і до ЗНО, до того ж вітчизняні посібники значно дешевші за зарубіжні аналоги. Втім, вирішувати, звичайно, Вам.

(Губарєва С.С.)

“Скільки часу для перевірки робіт ДПА з англ мови в 11 класі?”

Оскільки атестаційні роботи у 2016 році перевірятимуться на місцях, це питання вирішуватиме адміністрація навчальних закладів.

(Губарєва С.С.)

“Питання стосуються частини Письмо. Яка кількість слів має використатись на письмі, чи враховуються в цю кількість артиклі, прийменники і інші маленькі слова? Кажуть, що почерк теж впливає на бал, тобто чи потрібно писати писаними чи напівдрукованими буквами. Якщо в письмі зазначено, що не потрібно використовувати ніяких імен і власних назв, то як робити вітання (Наприклад, Hello….,і що далі замість крапок)?????? Дякую!”

Для ДПА в 9 класі МОНУ не визначало конкретний обсяг письмового повідомлення, залишаючи пріоритетними такі критерії, як: 1) повнота розкриття заданої теми для ситуативного спілкування, 2) наявність лексико-граматичних помилок, 3) логіка, зв’язність повідомлення.

Для ДПА в 11 класі обсяг письмового повідомлення: 50-80 слів (для загальноосвітніх навчальних закладів) / 80-100 слів (для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови), для ЗНО – не менше 100 слів!

Які помилки (повтори, описки, закреслення, службові частини мови, пунктуацію тощо) враховувати під час перевірки, залишається на розсуд вчителя – головне, за рекомендаціями МОНУ, визначити, чи заважають припущені помилки досягненню комунікативної мети; якими літерами писати – залишається на розсуд учня; тут важливо, аби написано було охайно і розбірливо.

Щодо останньої частини запитання, слід дуже уважно прочитувати завдання, перш ніж їх виконувати – вони завжди мають містити чіткі вказівки, котрих слід дотримуватися.

(Губарєва С.С.)

“Організація та проведення, критерії оцінювання ДПА у 9 класі.”

Державна підсумкова атестація з іноземних мов у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів проводиться лише у письмовій формі (наказ МОН України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році») і складається з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем. При цьому необхідно дотримуватися основних вимог щодо підготовки завдань, насамперед – відповідності завдань рівням, зазначеним у державних стандартах та навчальних програмах для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень А2+; для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов рівень В1. Матеріали повинні забезпечити виявлення рівня сформованості в учнів умінь за двома видами мовленнєвої діяльності (читання, письмо) та виявляти рівень володіння учнем (ученицею) іноземною мовою.

Вчитель формує завдання з трьох вищезазначених складових відповідного рівня відповідно до типу навчального закладу на окремому бланку. До матеріалів обов’язково включаються: текст для читання з одним післятекстовим завданням; текст із пропущеними словами на використання мови та одного завдання для написання письмового повідомлення. Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у класі. Кожен (кожна) учень (учениця) отримує окремий варіант. Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань. На виконання усіх завдань відводиться одна астрономічна година (60 хвилин). Ви можете скористатися посібниками видавництва «Ранок» для підготовки і проведення ДПА у 9 класі, які укладені відповідно до всіх вимог Міністерства освіти і науки України, і БЕЗКОШТОВНО скачати методичні рекомендації МОНУ, критерії оцінювання атестаційних завдань, бланки відповідей на сайті: www.e-ranok.com.ua.

Детальніше див.: наказ МОН України від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»

(Губарєва С.С.)

“Шановна Світлана Сергіївна Губарєва ! Прохання пояснити правила написання Beitrag für die Schülerzeitung -mit Briefkopf oder ohne ?In verschiedenen Quellen sind unterschiedliche Beispiele .
Vielen Dank im Voraus!
Nadiia Sosna”

«Вопрос о правилах оформления статьи для школьной газеты – писать с “шапкой” или без, т.к. в разных источниках разные примеры. По моему опыту тренингов в Гете-Институте, в большинстве экзаменов требованием является правильное оформление самого письма, а не “шапки” к нему, где указываются адреса отправителя и получателя, тема сообщения. В наших учебниках мы, как правило (если позволяет место), в рабочей тетради даем заготовки  для написания текстов»

(Сотникова С.И.)

“Обсяг писемного завдання для 9 класу; шкала оцінювання писемного завдання у 9 класі; кількість післятекстових завдань у першому завданні для 9 класу”

Для ДПА в 9 класі МОНУ не визначало конкретний обсяг письмового повідомлення, залишаючи пріоритетними такі критерії, як: 1) повнота розкриття заданої теми для ситуативного спілкування, 2) наявність лексико-граматичних помилок, 3) логіка, зв’язність повідомлення. Які помилки (повтори, описки, закреслення, службові частини мови, пунктуацію тощо) враховувати під час перевірки, залишається на розсуд вчителя – головне, за рекомендаціями МОНУ, визначити, чи заважають припущені помилки досягненню комунікативної мети; також важливо, аби написано було охайно і розбірливо.

У першому завданні для 9 класу: текст для читання з одним (!) післятекстовим завданням. Мета – виявити рівень сформованості умінь учнів читати і розуміти тексти самостійно, у визначений проміжок часу. Типи текстів: статті із періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо); оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення. Форми завдань: завдання із вибором правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар); запитання з короткими  відповідями (2-3 слова); встановлення логічного порядку простого тексту; знаходження аргументів та висновків; встановлення зв’язків між інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

(Губарєва С.С.)

“Як буде проводитись ДПА, чи подібні завдання із ЗНО? Коли будуть матеріали?”

Завдання для проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 9-х класах укладають учителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу. Завдання для проведення ДПА мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України (рівень А2+ для загальноосвітніх навчальних закладів, рівень В1 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов), і складатися з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) – окремий варіант завдання для кожного учня, яке учню слід виконувати на подвійному аркуші з печаткою навчального закладу, оформленому відповідно до вимог МОНУ. Детальніше див.: наказ МОН України від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».

Ви можете скористатися посібниками видавництва «Ранок» для підготовки і проведення ДПА у 9 класі, які укладені відповідно до всіх вимог Міністерства освіти і науки України, і БЕЗКОШТОВНО скачати методичні рекомендації МОНУ, критерії оцінювання атестаційних завдань, бланки відповідей на сайті: www.e-ranok.com.ua.

Що ж до ДПА з іноземних мов у 11 класах, в 2016 році згідно з наказом МОНУ від 16.09.2015 № 940 завдання для державної підсумкової атестації підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями (напр. для англійської мови матеріали підготовлені у співпраці з видавництвом «MM Publications»), і саме ці зарубіжні видавництва зобов’язалися безкоштовно доставити у всі школи запечатані тестові матеріали для проведення ДПА, по одному тестовому зошиту з бланками відповідей на кожного 11-класника (або надіслати тестові варіанти електронною поштою у навчальні заклади для їх роздруковування на місцях). Тож, залишається лише дочекатися 20 травня, а перед тим краще все ж таки перевірити рівень підготовки своїх учнів, потренувавшись пройти з ними тести на тренажерах від зарубіжних видавництв: безкоштовний пробний тест на сайті МОНУ www.dpa2016.com.ua + тренувальні посібники (звертайтеся до видавництва «Ранок» – ми допоможемо Вам знайти потрібні посібники «MM Publications» для ефективної підготовки до ДПА 2016 в 11 класі!).

Час для виконання учнями ДПА у 9 класі: 60 хвилин, ДПА в 11 класі: 1 година 30 хвилин. Атестаційні роботи учнів як 9-х, так і 11-х класів, перевірятимуться на місцях, і мають зберігатися у школах не менше 1 року.

Тестові завдання для проведення ЗНО схожі за форматом на завдання для ДПА: завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на заповнення пропусків в тексті та письмове завдання з розгорнутою відповіддю. Якщо для ДПА в 11 класі обсяг письмового повідомлення: 50-80 слів (для загальноосвітніх навчальних закладів) / 80-100 слів (для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови), то для ЗНО – не менше 100 слів!

Детальніше (про критерії оцінювання, формат ЗНО 2016) див.: http://ru.osvita.ua/test/training/5048/

(Губарєва С.С.)

“За якими посібниками проводити ДПА з англійської мови у загальноосвітніх школах?”

Завдання для проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 9-х класах можуть укладати вчителі відповідного фаху (має погодити педагогічна рада та затвердити керівник навчального закладу). Завдання для проведення атестації мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України (рівень А2+ для загальноосвітніх навчальних закладів), і складатися з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення).

Ви можете скористатися посібниками видавництва «Ранок» для підготовки і проведення ДПА у 9 класі, які укладені відповідно до всіх вимог Міністерства освіти і науки України, і БЕЗКОШТОВНО скачати методичні рекомендації МОНУ, критерії оцінювання атестаційних завдань, бланки відповідей на сайті: www.e-ranok.com.ua.

Що ж до ДПА з іноземних мов у 11 класах, в 2016 році згідно з наказом МОНУ від 16.09.2015 № 940 завдання для державної підсумкової атестації підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями (напр. для англійської мови матеріали підготовлені у співпраці з видавництвом «MM Publications»: рівень В1 для загальноосвітніх навчальних закладів), і саме ці зарубіжні видавництва зобов’язалися безкоштовно доставити у всі школи запечатані тестові матеріали для проведення ДПА, по одному тестовому зошиту з бланками відповідей на кожного 11-класника (або надіслати тестові варіанти електронною поштою у навчальні заклади для їх роздруковування на місцях). Тож, залишається лише дочекатися 20 травня, а перед тим краще все ж таки перевірити рівень підготовки своїх учнів, потренувавшись пройти з ними тести на тренажерах від зарубіжних видавництв: безкоштовний пробний тест на сайті МОНУ www.dpa2016.com.ua + тренувальні посібники (звертайтеся до видавництва «Ранок» – ми допоможемо Вам знайти потрібні посібники «MM Publications» для ефективної підготовки до ДПА 2016 в 11 класі!).

(Губарєва С.С.)

“Чи будуть забезпечені учні шкіл безкоштовними завданнями для ДПА і коли прийдуть ці завдання до школи?”

Для проведення ДПА у 9 класах вчителі відповідного фаху можуть готувати атестаційні завдання самостійно (має погодити педагогічна рада та затвердити керівник навчального закладу). Завдання для проведення ДПА мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України (рівень А2+ для загальноосвітніх навчальних закладів, рівень В1 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов), і складатися з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) – окремий варіант завдання для кожного учня, яке учню слід виконувати на подвійному аркуші з печаткою навчального закладу, оформленому відповідно до вимог МОНУ.

Детальніше див.: наказ МОН України від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»

Ви можете скористатися посібниками видавництва «Ранок» для підготовки і проведення ДПА у 9 класі, які укладені відповідно до всіх вимог Міністерства освіти і науки України, і БЕЗКОШТОВНО скачати методичні рекомендації МОНУ, критерії оцінювання атестаційних завдань, бланки відповідей на сайті: www.e-ranok.com.ua.

Що ж до ДПА з іноземних мов у 11 класах, в 2016 році згідно з наказом МОНУ від 16.09.2015 № 940 завдання для державної підсумкової атестації підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями (напр. для англійської мови матеріали підготовлені у співпраці з видавництвом «MM Publications»: рівень В1 для загальноосвітніх навчальних закладів, рівень В2 для спеціалізованих навчальних закладів), і саме ці зарубіжні видавництва зобов’язалися безкоштовно доставити в день проведення ДПА (20 травня) у всі школи запечатані тестові матеріали для проведення державної підсумкової атестації, по одному тестовому зошиту з бланками відповідей на кожного 11-класника (або надіслати тестові варіанти електронною поштою у навчальні заклади для їх роздруковування на місцях). Тож, залишається лише дочекатися 20 травня, а перед тим краще все ж таки перевірити рівень підготовки своїх учнів, потренувавшись пройти з ними тести на тренажерах від зарубіжних видавництв: безкоштовний пробний тест на сайті МОНУ www.dpa2016.com.ua + тренувальні посібники (звертайтеся до видавництва «Ранок» – ми допоможемо Вам знайти потрібні посібники «MM Publications» для ефективної підготовки до ДПА 2016 в 11 класі!).

(Губарєва С.С.)

“Де можна придбати збірник для ДПА з англійської мови 2016; формат завдань та критерії їх оцінювання.  ЗНО 2016, типові завдання, критерії оцінювання”

Ви можете скористатися посібниками видавництва «Ранок» «Англійська мова / Німецька мова. 9 клас. Орієнтовні зразки екзаменаційних завдань для проведення ДПА» для підготовки і проведення державної підсумкової атестації у 9 класі, які укладені відповідно до всіх вимог Міністерства освіти і науки України, і БЕЗКОШТОВНО скачати методичні рекомендації МОНУ, критерії оцінювання атестаційних завдань, бланки відповідей на сайті: www.e-ranok.com.ua.

Детально про формат ДПА 2016 див.: наказ МОН України від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».

Що ж до ДПА з іноземних мов у 11 класах, в 2016 році згідно з наказом МОНУ від 16.09.2015 № 940 завдання для державної підсумкової атестації підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями (напр. для англійської мови матеріали підготовлені у співпраці з видавництвом «MM Publications»: рівень В1 для загальноосвітніх навчальних закладів, рівень В2 для спеціалізованих навчальних закладів), і саме ці зарубіжні видавництва зобов’язалися безкоштовно доставити в день проведення ДПА (20 травня) у всі школи запечатані тестові матеріали для проведення державної підсумкової атестації, по одному тестовому зошиту з бланками відповідей на кожного 11-класника (або надіслати тестові варіанти електронною поштою у навчальні заклади для їх роздруковування на місцях). Тож, залишається лише дочекатися 20 травня, а перед тим краще все ж таки перевірити рівень підготовки своїх учнів, потренувавшись пройти з ними тести на тренажерах від зарубіжних видавництв: безкоштовний пробний тест на сайті МОНУ www.dpa2016.com.ua + тренувальні посібники (звертайтеся до видавництва «Ранок» – ми допоможемо Вам знайти потрібні посібники «MM Publications» для ефективної підготовки до ДПА 2016 в 11 класі!).

Детально про критерії оцінювання, формат ЗНО 2016 див.: http://ru.osvita.ua/test/training/5048/

Ви також можете скористатися посібниками видавництва «Ранок» для підготовки до ЗНО: «Збірник тестових завдань з іноземних мов (англійська, німецька, французька) для проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів», «ЗНО 2016. Англійська мова. Ґрунтовна підготовка до ЗНО за 100 днів», «ЗНО 2016. Англійська мова. Типові тестові завдання», «ЗНО 2016. Англійська мова. Збірник типових тестових завдань».

Посібники видавництва «Ранок» не поступаються зарубіжним ні за типами завдань (Multiple Choice, True/False, Completing Gaps), ні за контентом (автентичні тексти, адаптовані під наших школярів і держстандарти), тож цілком здатні гідно підготувати як до ДПА, так і до ЗНО, до того ж вітчизняні посібники значно дешевші за зарубіжні аналоги. Посібники видавництва «Ранок» можна придбати у магазинах майже кожного міста України, замовити на сайті: www.ranok.com.ua, www.e-ranok.com.ua або через наших представників.

Питання, пропозиції, замовлення: http://vk.com/ranokinlit; 068-610-99-46, 095-253-12-21 Світлана Губарєва, бренд-менеджер напряму “Іноземна література” вид-ва “Ранок”

(Губарєва С.С.)

“Структура та складність творчого завдання з англійської мови під час ДПА та ЗНО”

Письмова робота ДПА/ЗНО з іноземних мов оцінюється за трьома основними показниками: зміст та комунікативна наповненість, використання лексики та граматики, а також організація тексту.

Мета ДПА у 9 класі – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям. Запропоновані завдання супроводжуються спеціальними поясненнями, які визначають про що саме учні повинні написати. Від учнів вимагається створити тексти на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо); візуальних підказок (картинок, фотографій, таблиць, схем тощо). Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо учень надав запис завдання без граматичних та лексичних помилок.

Метою завдань ДПА в 11 класі, розміщених у розділі “Писемне мовлення”, є визначення рівня сформованості у випускників умінь, необхідних для виконання на письмі комунікативних завдань, які пов’язані із повсякденним життям. Цей розділ тесту передбачає створення власного письмового висловлювання та зорієнтований на виконання комунікативно-творчих завдань: написання короткого повідомлення у формі листівки, записки або неофіційного електронного листа (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на рівень В1). Учням загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов на рівень В2 додатково до вищезазначених може бути запропоновано створити розповідь, зробити запис у блозі, на форумі чи написати офіційний лист. Зміст завдань пов’язаний з інтересами та комунікативними потребами учнів загальноосвітніх шкіл, з якими вони можуть стикатися у реальних ситуаціях спілкування. Завдання для писемного мовлення сформульовані у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, а відтак, зміст мовленнєвих ситуацій включає як соціокультурні особливості англомовних країн, так і України. Випускники повинні вміти писати особисті листи, використовувати формули мовленнєвого етикету, прийняті в англомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми. Учні також повинні вміти розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт, написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема про побачене, почуте та згідно із запропонованою мовленнєвою ситуацією обґрунтувати власну точку зору. Обсяг письмового повідомлення для ДПА в 11 класі складає 50-80 слів (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на рівень В1) та 80-100 слів (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов на рівень В2); для ЗНО – не менше 100 слів! Завдання містить вказівки, адресата та мету написання повідомлення і включає три змістові умови, що повинні бути розкриті у письмовому висловлюванні.

Які помилки (повтори, описки, закреслення, службові частини мови, пунктуацію тощо) враховувати під час перевірки, залишається на розсуд вчителя – головне, за рекомендаціями МОНУ, визначити, чи заважають припущені помилки досягненню комунікативної мети; якими літерами писати – залишається на розсуд учня; тут важливо, аби написано було охайно і розбірливо.

Детально про формат ДПА 2016 див.: наказ МОН України від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», про критерії оцінювання, формат ЗНО 2016 див.: http://ru.osvita.ua/test/training/5048/

(Губарєва С.С.)

“Скажіть, будь ласка, на Вашу думку, чи потрібні додаткові заняття при підготовці до ЗНО чи ДПА (репетитор) чи,можливо,шкільних знань буде достатньо? Дякую!”

Неможливо відповісти однозначно на таке запитання, оскільки багато залежить як від вчителя, так і від учня – комусь достатньо шкільної бази для успішного проходження вихідних чи вступних іспитів, хтось може самостійно готуватися за тренувальними тестами, звіряючись з ключами та правилами з теорії, але, звичайно, стороння допомога ніколи не буває зайвою – і вчитель, і репетитор можуть надати корисні підказки та пояснити складні нюанси (напр. виключення з правил), скерувати у правильному напрямку, допомогти мотиваційно і професійно, знаходячи індивідуальний підхід до кожного учня задля якнайкращого результату. Потрібно розглядати кожний окремий випадок, щоб дати більш конкретні поради.

(Губарєва С.С.)

“Шановна Губарєва С.С. , Наведіть приклади можливих вправ для тренування у завданнях на Use of language у ДПА для 11 класу з англійської мови, будь ласка.”

Це завдання перевіряє лексико-граматичні знання англійської мови: надається текст з пропусками, які потрібно заповнити, обираючи один варіант з-поміж поданих нижче. У такому завданні можуть перевірятися: використання дієслова у потрібному граматичному часі, фразові дієслова, частини мови, закінчення, найбільш відповідні за контекстуальним змістом лексичні одиниці тощо. Можна перевірити на практиці рівень підготовки своїх учнів, потренувавшись пройти з ними тести на тренажерах від зарубіжних видавництв: безкоштовний пробний тест на сайті МОНУ www.dpa2016.com.ua + тренувальні посібники (звертайтеся до видавництва «Ранок» – ми допоможемо Вам знайти потрібні посібники «MM Publications» для ефективної підготовки до ДПА 2016 в 11 класі!).

(Губарєва С.С.)

“Які особливості проведення ДПА в старшій школі у 2016р. з іноземної мови? На що слід звернути увагу ,в першу чергу, при підготовці до ДПА та ЗНО з іноземної (німецької) мови?”

Щодо особливостей ДПА/ЗНО з іноземних мов у 2016 р., перевірятимуться не всі чотири мовленнєві компетенції, а тільки читання і письмо. Краще перевірити рівень підготовки своїх учнів, потренувавшись пройти з ними тести на тренажерах від зарубіжних видавництв, які складали в цьому році тестові завдання для проведення державної підсумкової атестації: безкоштовний пробний тест на сайті МОНУ www.dpa2016.com.ua + тренувальні посібники (звертайтеся до видавництва «Ранок» – ми допоможемо Вам знайти потрібні посібники «MM Publications» для ефективної підготовки до ДПА 2016 в 11 класі!).

Ви також можете скористатися посібниками видавництва «Ранок» для підготовки до ДПА/ЗНО 2016: «Англійська мова / Німецька мова. 9 клас. Орієнтовні зразки екзаменаційних завдань для проведення ДПА», «Збірник тестових завдань з іноземних мов (англійська, німецька, французька) для проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів», «ЗНО 2016. Англійська мова. Ґрунтовна підготовка до ЗНО за 100 днів», «ЗНО 2016. Англійська мова. Типові тестові завдання», «ЗНО 2016. Англійська мова. Збірник типових тестових завдань».

Посібники видавництва «Ранок» не поступаються зарубіжним ні за типами завдань (Multiple Choice, True/False, Completing Gaps), ні за контентом (автентичні тексти, адаптовані під наших школярів і держстандарти), тож цілком здатні гідно підготувати як до ДПА, так і до ЗНО, до того ж вітчизняні посібники значно дешевші за зарубіжні аналоги.

Посібники видавництва «Ранок» можна придбати у магазинах майже кожного міста України, замовити на сайті: www.ranok.com.ua, www.e-ranok.com.ua або через наших представників.

Питання, пропозиції, замовлення: http://vk.com/ranokinlit; 068-610-99-46, 095-253-12-21 Світлана Губарєва, бренд-менеджер напряму “Іноземна література” вид-ва “Ранок”

(Губарєва С.С.)

“По какому пособию готовить задания ДПА по английскому языку в 9 классе?”

Для проведення ДПА у 9 класах вчителі відповідного фаху можуть готувати атестаційні завдання самостійно (має погодити педагогічна рада та затвердити керівник навчального закладу). Завдання для проведення ДПА мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України (рівень А2+ для загальноосвітніх навчальних закладів, рівень В1 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов), і складатися з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) – окремий варіант завдання для кожного учня, яке учню слід виконувати на подвійному аркуші з печаткою навчального закладу, оформленому відповідно до вимог МОНУ.

Детальніше див.: наказ МОН України від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».

Ви можете скористатися посібниками видавництва «Ранок» для підготовки і проведення ДПА у 9 класі, які укладені відповідно до всіх вимог Міністерства освіти і науки України, і БЕЗКОШТОВНО скачати методичні рекомендації МОНУ, критерії оцінювання атестаційних завдань, бланки відповідей на сайті: www.e-ranok.com.ua.

(Губарєва С.С.)

“This question is to Gubareva Svetlana. I wonder to know about the most effective methods how to prepare students to pass the exams successfully”

It depends on the abilities and basic knowledge of each student = individual approach + motivation. As for me, I prefer to use visual learning as the most effective language teaching method. That is why I would advise you: “Let’s Play Grammar” (Level I), “Let’s Learn Grammar” (Level II), “Let’s Study Grammar” (Level III).

Питання, пропозиції, замовлення: http://vk.com/ranokinlit; 068-610-99-46, 095-253-12-21 Світлана Губарєва, бренд-менеджер напряму “Іноземна література” вид-ва “Ранок”

(Губарєва С.С.)

“Як будуть перевірятись роботи учнів? Хто буде перевіряти? Коли надійдуть матеріали ДПА до шкіл?”

Як відомо, в 2016 році згідно з наказом МОНУ від 16.09.2015 № 940 завдання для державної підсумкової атестації з іноземних мов у 11 класах підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями (напр. для англійської мови матеріали підготовлені у співпраці з видавництвом «MM Publications»: рівень В1 для загальноосвітніх навчальних закладів, рівень В2 для спеціалізованих навчальних закладів), і саме ці зарубіжні видавництва зобов’язалися безкоштовно доставити в день проведення ДПА (20 травня) у всі школи запечатані тестові матеріали для проведення державної підсумкової атестації, по одному тестовому зошиту з бланками відповідей на кожного 11-класника (або надіслати тестові варіанти електронною поштою у навчальні заклади для їх роздруковування на місцях). Тож, залишається лише дочекатися 20 травня, а перед тим краще все ж таки перевірити рівень підготовки своїх учнів, потренувавшись пройти з ними тести на тренажерах від зарубіжних видавництв: безкоштовний пробний тест на сайті МОНУ www.dpa2016.com.ua + тренувальні посібники (звертайтеся до видавництва «Ранок» – ми допоможемо Вам знайти потрібні посібники «MM Publications» для ефективної підготовки до ДПА 2016 в 11 класі!).

Атестаційні роботи учнів як 9-х, так і 11-х класів, перевірятимуться вчителями на місцях, і мають зберігатися у школах не менше 1 року.

(Губарєва С.С.)

“Дуже хвилює ситуація з зошитами для ДПА з англійської мови у 11 класі, якими згідно з наказом МОН № 94 навчальні заклади мають бути безкоштовно забезпечені для проведення ДПА. Вчителі нашої гімназії ознайомились з надісланим нам зразком такого зошиту. Боїмося повторення ситуації з підручниками для 4 та 7 класів. У разі якщо зошити не надійдуть до закладу, то за якими матеріалами учням складати ДПА?”

Щодо ДПА з іноземних мов у 11 класах, в 2016 році згідно з наказом МОНУ від 16.09.2015 № 940 завдання для державної підсумкової атестації підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями (напр. для англійської мови матеріали підготовлені у співпраці з видавництвом «MM Publications»: рівень В1 для загальноосвітніх навчальних закладів, рівень В2 для спеціалізованих навчальних закладів), і саме ці зарубіжні видавництва зобов’язалися безкоштовно доставити в день проведення ДПА (20 травня) у всі школи запечатані тестові матеріали для проведення державної підсумкової атестації, по одному тестовому зошиту з бланками відповідей на кожного 11-класника (або надіслати тестові варіанти електронною поштою у навчальні заклади для їх роздруковування на місцях). Тож, залишається лише дочекатися 20 травня, а перед тим краще все ж таки перевірити рівень підготовки своїх учнів, потренувавшись пройти з ними тести на тренажерах від зарубіжних видавництв: безкоштовний пробний тест на сайті МОНУ www.dpa2016.com.ua + тренувальні посібники (звертайтеся до видавництва «Ранок» – ми допоможемо Вам знайти потрібні посібники «MM Publications» для ефективної підготовки до ДПА 2016 в 11 класі!).

(Губарєва С.С.)

“У сiльських школах ряд пiдручникiв рiзних авторiв,напр. 1 кл. Карпюк, 2-3 кл. Несвiт,4 -5 Карпюк, 6 Несвiт,7 провчилися рiк без пiдручникiв,вчитель роздруковувала з iнтернету сторiнки, 8-9 Самойлюкевич i знову Карпюк, пiдручникiв катастрофiчно не вистачало. Що ви порекомендуете вчителю за таких обставин,коли немае можливостi обирати пiдручники, як досягти високих результатiв? Дякую.

Завдяки сучасним реформам у сфері освіти України вчителі мають право самі обирати на Всеукраїнському конкурсі підручники, за якими хотіли б навчати своїх учнів. Держава забезпечує доставку у школи обраних підручників. Що стосується видавництва «Ранок», ми надаємо можливість безкоштовно скачувати повні електронні версії конкурсних підручників, тож зараз дійсно від вибору вчителя залежить, за якими підручниками й навчальними посібниками вчитимуться його учні.

(Губарєва С.С.)

“Які ігри можна використовувати під час вивчення  букв англійського  алфавіту?”

Вчити літери краще за допомогою флеш-карток: можна розташовувати їх у ряд по кілька літер, ховати одну з них, поки діти заплющать очі, а потім попросити їх відгадати, яка літера зникла, – така вправа і цікава дітям, і гарно тренує пам’ять. Коли вже всі літери вивчені, можна погратися з дітьми в утворення ланцюжка-потяга, де кожен має зайняти своє місце відповідно до розташування літер у алфавіті. Більше ігор: у підручнику та книзі для вчителя «Англійська мова. 1 клас. Start Up!»

(Губарєва С.С.)

“У якій цікавій формі можна вводити новий граматичний матеріал для учнів 4 класу?”

Моїм учням дуже подобається, коли граматика вводиться в ігровій формі, ніби персонажі у казці: наприклад, дракончик з головами “am”, “is”, “are” та хвостом “ing” або добрий барон “Do” та злий барон “Does”, якого намагається вкусити песик “s”, тому перескакує до нього з закінчення дієслова. Навіть старші учні із задоволенням згадують цю казочку, яка краще запам’ятовується, ніж саме правило. Більше цікавого: у підручнику та книзі для вчителя «Англійська мова. 4 клас. Start Up!»

(Павліченко О.М.)

“Шановна Буренко В.М. Наша школа працює за підручником Карпюк О. Чи реально буде перейти до вашого підручника у 8 класі”

Зараз вчителі мають право самі обирати, за якими підручниками й навчальними посібниками вчитимуться їх учні. Ніколи не пізно щось змінити, якщо Вас не задовольняє те, що було раніше.

(Губарєва С.С.)

“Чи забезпечується комунікативний метод вивчення мови за новим підручником англійської мови?  Буренко В.М.”

Так, підручник «Англійська мова. 8 клас. Dive into English» Буренко В.М., автора з 50-річним педагогічним стажем, так само як і компоненти навчально-методичного комплекту до цього підручника, базуються саме на комунікативній та соціокультурній методиці викладання іноземної мови, аби учні мали можливість використовувати англійську мову не в теорії, а на практиці реального спілкування.

(Губарєва С.С.)

“Чи встигнуть з друком підручників для 8 класу до початку навчального року?”

Все, що залежить від видавництва «Ранок», ми завжди робимо і ЯКІСНО, і ВЧАСНО. Проте існують не залежні від нас обставини – наприклад, отримання дозволу МОНУ на друк займає певний час, без якого ми не маємо право друкувати підручники. Втім, ми надаємо можливість безкоштовно скачувати повні електронні версії конкурсних підручників, аби вчителі, які обрали наші підручники, не зазнавали незручностей через бюрократичні процеси.

(Губарєва С.С.)

“Сотникова Світлана Іванівна. Німецька мова. 8(8) клас Підручник для восьмого класу розрахований на 3 години на тиждень, а за навчальним планом маємо тільки 2 години. Чому?”

Відповідно до наказів Міністерства освіти і на науки України № 66 від 5.02.2009 і № 855 від 7.08.2015 на вивчення іноземної мови в 8-х класах загальноосвітніх шкіл відведено 3 години на тиждень.

(Гоголєва Г.В.)

“Чому не прибрали занадто дитячий лічилочки,а теми абсолютно в тому ж вигляді з підручника 8 та 9 класів переписані в 7 клас і текст із підр старого видання 7 класу передрукован у 8 за новою програмою. Просто знущання і диктор на 7, 8 класі з таким траурним голосом озвучує,що діти просять, щоб замість нього я сама озвучувала. Все ж таки, якщо переробляти підручник, потрібно його більш актуальним робити і цікавим і не ставити тему Дорогою казок в тому ж вигляді, що була вона занадто нудна.”

За основу підручника 8 (4) взято підручник 8-го класу існуючої серії “H@llo, Freunde!”, оскільки навчальна програма майже не змінилася і підручник має багато схвальних відгуків. Підручник було перероблено з урахуванням зауважень і побажань вчителів. До підручника включено багато нових цікавих завдань, кілька нових уроків, а також інтерактивні завдання, що можна виконати на сайті видавництва.

Що стосується оцінки “цікаво/нудто”, то це є суб´єктивним, бо те що здається Вам нудним, багатьом подобається.

Зауваження про голос диктора є образливим. Однак хочу підкреслити, що до підручників за новою програмою здійснюється запис нових аудіодисків, в яких беруть участь носії мови, що перебувають на час підготовки диску в Україні. Оскільки важливим компонентом опанування іноземної мови є навчання аудіювання і вміння сприймати на слух мовлення, учні мають навчитися розуміти не тільки вчителя,а й носіїв мови, хоча б голос і здавався траурним чи будь-яким ще.

Серед інтерактивних завдань, розміщених на сайті, є також завдання на розвиток аудіювання. Вже зараз Ви маєте можливість ознайомитися з новими записами. Сподіваємося, що голоса нових дикторів Вам сподобаються.

(Гоголєва Г.В.)

“Доброго дня! Коли будуть книги для вчителя, робочі і тестові зошити до підручників? Чи будуть вони доступні в електронному вигляді?”

Робочі й тестові зошити до підручників 1-7 класів “Deutsch lernen ist super!”, 5-7 класів “H@llo, Freunde!”є у продажу. З питань реалізації можна звернутися у видавництво (контактні дані є у кінці підручника) або до бренд-менеджера відділу іноземної літератури Світлани Губарєвої. Робочий і тестовий зошити до підручника 8(8) вийдуть до початку наступного навчального року. Робочий і тестовий зошити, книга для вчителя і книга для читання до підручника 8(4) будуть надруковані до початку наступного навчального року. В електронному вигляді будуть доступні підручники.

Питання, пропозиції, замовлення: http://vk.com/ranokinlit; 068-610-99-46, 095-253-12-21 Світлана Губарєва, бренд-менеджер напряму “Іноземна література” вид-ва “Ранок”

(Гоголєва Г.В.)

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *