Архіви за день: Серпень 31st, 2016

Трудове навчання (обслуговуючі види праці). Плани-конспекти уроків. 8 клас

trud8

Цей посібник укладений відповідно до чинної програми з курсу «Трудове навчання» для 8 класу і містить орієнтовне тематичне планування курсу й розробку уроків інваріантного модуля «Технологія виготовлення швейних виробів». Структура уроків інваріантного модуля уніфікована й будується за загальною схемою: організаційний момент; актуалізація опорних знань і вмінь учнів; вивчення нового матеріалу; закріплення нових знань і вмінь …

Русский язык. 8 класс. Разработки уроков
к учебнику Н. Ф. Баландиной

rus88

Наша книга — это сборник полноценных конспектов уроков, с которыми вы без проблем можете работать с учащимися 8-го класса. В начале каждого урока содержатся указания на тему, цель, тип урока, оборудование. Разнообразные формы и виды работы будут способствовать развитию коммуникативных умений и навыков учащихся, формированию их личности. На страницах пособия мы оставили достаточно места, чтобы …

Русский язык. 8 класс (4). Разработки уроков к учебнику Н. Ф. Баландиной,
Е. Ю. Крюченковой

rus84

Данное пособие ориентировано на учебник «Русский язык. 8 клас (4-й год обучения)» (авторы Н. Ф. Баландина, Е. Ю. Крюченкова). Основная часть урока — это работа преимущественно по материалам учебника. А этапы актуализации приобретенных знаний, мотивации учебной деятельности и итог урока разработаны автором пособия с учетом особенностей каждой языковой или речевой темы. Большое внимание уделяется упражнениям, …

Українська мова. 8 клас. Розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк,
С. А. Омельчука, І. В. Гайдаєнко,
А. І. Ляшкевич

ukr8

Посібник — це збірник повноцінних конспектів уроків, з якими ви без проблем можете працювати з учнями 8-го класу. Основна частина уроку — це робота переважно за матеріалами підручника. А етапи актуалізації набутих знань, мотивації навчальної діяльності та підсумок уроку розроблено автором посібника з урахуванням особливостей кожної мовної або мовленнєвої теми. Різноманітні форми та види роботи …